ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู 2561
           วันที่  21  มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.นายอุดม สีจันเพรียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ พร้อมด้้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้การอบรมสั่งสอน และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทนมุ่งมั่นในการเรียนและที่สำคัญมีความสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต  ขอขอบคุณครูและบุคลากรทุกท่านในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:27   อ่าน 445 ครั้ง