ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561
      วันที่ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00-16.00 น.นายอุดม สีจันเพรียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เป็นประธานพิธีจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้กับกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการประวัติสุนทรภู่ ผลงานด้านต่างๆ ในวันดังกล่าวนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม คัดลายมือ แต่งกลอน ร่วมแสดงละคร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ขอขอบคุณครูบุคลากรทางการศึกษา 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:05   อ่าน 795 ครั้ง