ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561
       นายอุดม สีจันเพรียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ   เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของคณะลูกเสือ – เนตรนารีโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ   ทั้งนี้นายพิสิษฐ์ ธนาโชติวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ได้รายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย (๒) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือให้มั่นคงไว้ตลอดไป
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,10:28   อ่าน 808 ครั้ง