ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2561
      วันที่ 10 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00-12.00 น. นายอุดม  สีจันเพรียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ร่วมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คุณแม่ และผู้ปกครองนักเรียน ประมาณ 1,500  คน ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ในโอกาสนี้ มีการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน รำถวายพระพร  ร้องเพลงวันแม่ รีวิวประกอบเพลง และสุดท้ายได้ให้นักเรียนกราบคุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ   และนำมาซึ่งความซาบซึ้งและจิตสำนึกกตัญญูกตเวที ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ 10/8/2561
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,07:28   อ่าน 904 ครั้ง