ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมขยายผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในกลุ่มอำเภอบ้านดุง
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  พร้อมด้วยนายนิคม ผิวนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  และคณะศึกษานิเทศน์ ในพิธีเปิดการอบรมขยายผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในกลุ่มอำเภอบ้านดุง ณ ห้องประชุมดงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ โดยมีครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมการอบรมขยายผลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/pg/srisuttho.anuban/photos/?tab=album&album_id=3399888250034209&ref=page_internal

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,17:07   อ่าน 497 ครั้ง