ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศีสุทโธ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558  ดังนี้
- ชั้นอนุบาล ดั้งแต่บัดนี้-25  มีนาคม 2558
- ชั้นป.1 ตั้งแต่บัดนี้- 25 มีนาคม 2558
หลักฐานการสมัคร
  • หลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาผู้ให้กำเนิด
  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดาผู้ให้กำเนิ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 1276 ครั้ง