ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Intensive English Program

Mr.Gilberto P.Ronquillo
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์

Mrs.Cristina P.Cabanca
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์

Mr.Pamatian Harvey Lumatac
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์

Miss Tumangan,Julie mae Patalita
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์

Mrs. Crystyll Jone M.Jarabelo( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

Mr.Benjie Penes ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

Ms. Sherevie A Gallieto( IEP) ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

Ms. Ruben Gregorio( IEP) ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

Mrs. Misty Pamati-an( IEP) ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)