ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

๑.ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปอักษร อ  และดอกบัวพร้อมชื่อโรงเรียน

ความหมาย  อักษร  “ อ  ย่อมาจากคำว่าอนุบาล

            รูปดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ งดงาม

๒.สีประจำโรงเรียน สีเขียว หมายถึง  ความสงบ ปลอดภัย สุขเย็นและการพัฒนาการสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๓.ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้น   ไทร