ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

๑.ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปอักษร อ  และดอกบัวพร้อมชื่อโรงเรียน

ความหมาย  อักษร  “ อ  ย่อมาจากคำว่าอนุบาล

                              รูปดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ งดงาม

๒.สีประจำโรงเรียน 
สีเขียว หมายถึง  ความสงบ ปลอดภัย สุขเย็นและการพัฒนาการ
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๓.ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     “ ต้นไทร