ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อุดรธานี เขต ๓ คำขวัญ: ความรู้ คู่คุณธรรม อัตลักษณ์: รักสะอาด มารยาทดี มีวินัย
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนเรียนฟรี ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Mini English Program:MEP) ปีการศึกษา 2564
กีฬากลุ่มบ้านดุง1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กีฬาศรีสุทโธเกมส์
เกียรติบัตรดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน ด้านการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(ITA) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓
วีดีทัศน์นวัตกรรมการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอนวิขาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ