ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรนุช จันวิชัย (IEP)
ครู คศ.3

นางไพลิน พระโรจน์
ครู คศ.2

นางศรีไพร สีป่าหญ้า
ครู คศ.3

นางทวีวรรณ กุประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางกานต์ บำรุงบุญ
ครู คศ.3

Ms. Julie Mae P.Tumangan( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาววิชญาดา คำแสน
ครู คศ.1

นางสาวพรรณภา จันทนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น
ครูผู้ช่วย

นางฑันฑิกา เพ็ญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

Mrs. Misty Pamati-an( IEP)
ครูต่างประเทศ/ฟิลิปปินส์(IEP)

นางสาวปานจันท์ ประชานันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2