ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางไพลิน พระโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางฑัณฑิกา เพ็ญสวัสดิ์ (IEP)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรทัย ชุ่มเย็นดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอารดา บุญมาตุ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกนกนิภา แดนวงค์ล้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4