ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนเรียนฟรี ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Mini English Program:MEP) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
กีฬากลุ่มบ้านดุง1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 64
รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 64
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 64
กีฬาศรีสุทโธเกมส์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
การตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 63
มหกรรมความสามารถทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 63
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย 63
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 63
การอบรมขยายผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในกลุ่ม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครู 2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน 63
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63