ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการสร้างเว็บไซด์ ป4-6 (เข้าร่วม-เหรียญทอง ระดับสพป.อด.3 ปี 2555-2557)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,02:14  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ป4-6 (เข้าร่วม-เหรีญทอง ระดับสพป.อด.3 ปี 2555-2557)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,02:14  อ่าน 702 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป4-6 ( ระดับภาคตะวันออกเฉียเหนือ ปี 2557)
ชื่ออาจารย์ : นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2557,13:43  อ่าน 933 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : admin เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ,admin สหกรณ์เครดิตยูเนีบยบ้านดุงสามัคคี จำกัด
ชื่ออาจารย์ : นายธีรกานต์ ทองสุมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2557,05:54  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..